Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.04.2012 20:06 - МИТОВЕТЕ ЗА КРИЗАТА И КЛАСОВОТО РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
Автор: archivekp Категория: Политика   
Прочетен: 1272 Коментари: 0 Гласове:
2Черният фронт – коалиционното правителство, тройката и плутокрацията подготвиха адски живот за работническата класа и всички трудещи се. Техният „предварителен договор” за приемане на обявените мерки само изпреварват лошотиите, намиращи се в „основния договор”, който ще бъде обявен до юни 2012 г.

НОВИЯТ МЕМОРАНДУМ ЗА ОБЕДНЯВАНЕТО, ПРИЕТ ОТ ПАРЛАМЕНТА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:

 1.    ЗАПЛАТИ

Понижаване с 22% на всички минимални заплати  по (Националния общ колективен трудов договор (НОКТД), отрасловите колективни трудови договори и договорите на сходните професии).

За постъпващите за първи път на пазара на труда освен намаляването на тези 22% е предвидено допълнително понижаване на минималната работна заплата с 10%. Общо с 32%.

Ликвидиране на отрасловите трудови договори.

Замразяване на всички заплати до 2015 г.

Смяна на договорите за пълна заетост с договора за частичната заетост по решение на работодателите.

Замразяване повишаването на заплатите  за прослужено време (на всеки три години) до като безработицата не падне под 10%. Всъщност това ще доведе до ликвидирането на възможността за повишаване на заплатите за прослужени години.

Максималният срок за действие на колективните договори ще бъде три години.

Всички дествуващи договори ще изтекат в рамките на една година след приемането на новия меморандум.

НОКТД ще бъде преразгледан до края на юли за приспособяването на минималната работна заплата към аналогичните планове на конкуриращите се страни (Португалия, Турция, Централна и Юго-Източна Европа).

Ще се ликвидира правото за едностранен иск в арбитражния съд.

2.    ПЕНСИИ – ЗАСТРХОВАТЕЛНИ ВНОСКИ

Понижаване на пенсиите с 300 млн. Евро на година. Новото съкращаване на пенсиите ще засегне както основните, така и допълнителните пенсии.

Поредното понижаване на основните пенсионни фондове ДЕИ, ОТЕ, ОСЕ, ЕЛТА, на банките и на НАТ (електроенергията, телекомуникациите, пощите, железниците, морските и наземните пътища) от първи януари 2012 г.

До май 2012 г. ще бъдат подсолени всички фондове за допълнителни пенсии и ще се изпита тяхната „устойчивост, за да се ликвидира дефицита”. Това ще доведе до поредното съкращаване на допълнителните пенсии и еднократното изплащане при пенсиониране.

Намаляване с 2% на застрахователните вноски на работодателите за сметка на ликвидирането на вноските в Организацията за жилища и социални придобивки за работниците. Тези организации се закриват.

Поредно понижение на вноските на работодателите с 3% в застрахователния фонд ИКА ще стане от първи януари 2013 г.

3.      ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ – БИВШИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР – БАНКИ

Приемане на закон за ликвидиране на постоянните работни места в бившите предприятия от обществения сектор (БПОС) и държавните банки и намаляване на делът на трудещите се.

Поредното уволнение на държавни служители. През 2012 г. се планира преминаване в „трудовите резерви” на 15 000 човека.

Съкращаване на държавните служители, наети по временни договори при подновяването на договорите им.

Поредно понижаване на заплати на държавните служители след преразглеждане на тяхната заплата.

Съкращаване на 150 000 държавни служители до 2015 г. при приемане на един служител на 5 освободени места.

Ограничаване на броя на постъпващите във ВУЗ, осигуряващ автоматичен прием на работа в държавните служби.

Закриване на редица държавни организации и структори до юни 2012 г.

4.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕЗ 2012 г.

Съкращаване на 1,1 млрд евро разходи за здравоопазване и медикаменти.

Съкращаване на много социални придобивки в следствие установяване на критерии върху основата на доходите.

Съкращаване на придобивките за многодетните.

Намаляване на операционните и потребителски разходи на държавата с 300 млн евро.

Съкращаване на гаранциите с 200 млн евро на министерството на Образованието и Културата.

Съкращаване с 50 млн евро финансирането на дежурствата на лекарите в Националната система на здравеопазването.

Поредно съкращаване финансирането на Програмите за държавни инвестиции с 400 млн евро.

Съкращаване на разходите за въоръжаване.

Въвеждане на нова данъчна система през юни 2012 г., ликвидираща остатъците от освобождаването на трудещите се от данъци и разширяване освобождаването от данъци на едрия капитал.

 ДА ПРЕМАХНЕМ МИТОВЕТЕ ЗА КРИЗАТА

Жестокото ликвидиране на завоеванията на работниците и на народа с помощта на меморандума от 12 февруари 2012 г. и на първия меморандум от 2010 г., а също и от така наречената „средносрочна програма” не бяха измислени сега. Тези мерки ясно са записани в Маастрихсткия договор с наименование „Стратегия евро 2020”, която беше приета от всички правителства от ЕС преди кризата. Кризата е продукт на самата капиталистическа система, а не на дълга, както твърдят различните представители на буржоазия и опортюнистите. Капиталистическата криза е само предлог, възможност да се внедрят незабавно набелязаните в програмата мерки, необходими за повишаването на конкурентноспособността и печалбите на европейските монополи.

Тези реакционни мерки са насочени към създаването на евтина работна работна сила и за масовия банкрут на дребнобуржоазните и средните слоеве.

Опортюнистическите сили, такива като СИН/СИРИЗА и Партията на европейските леви (ПЕЛ) твърдят, че може да има решение в полза на народа, докато монополите господствуват навсякъде в ЕС.

Но без радикална промяна в сферата на икономиката и на равнище власт – това е невъзможно. Опортюнистите предлагат да се прибегне до създаването на различни пронародни фондове, издигат утопичното предложение за хуманизиране на Европейската централна банка, за разделянето на дълга едва ли не на национален и обременителен, а ПЕЛ говори за необходимостта от преразглеждането на дълга. Съгласно тези мерки народът, така или иначе, е длъжен да плаща. Тези предложения за регулиране служат на интересите на капитала и обременява народа, за това те трябва да бъдат отхвърлени.

ОТГОВОР НА КОМПАРТИЯТА НА ГЪРЦИЯ (КПГ) И КЛАСОВОТО РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

Отговорността е в ръцете на народа. Необходимо е да се предотвратят лошите мерки. За да се направи това, народното движение трябва най-напред да си постави главната задача да свали властта на капиталистите и да установи работническа, народна власт, да излезе от ЕС и едностранно да анулира дълга. Друго решение за народа няма. В процесът на нарастването на класовата борба свалянето на правителството и изборите са звено в класовата борба. Народът ще спечели, ако превърне изборите в оръжие против политическата система. Днес, лично всеки трудещ се, безработен, самонает, беден селянин, младежи и жени от народните слоеве не трябва да се освободят само от партиите на плутокрацията, а едновременно с това трябва да подкрепят КПГ. По този начин разграничаването ще бъде дълбоко. Всеки друг избор тях не ги плаши, не им први прегради, а им помага да намерят политическо решение за да задушат народа. Всеки друг политически избор ще помогне за формирането на нови резерви на буржоазната политическа система, вероятно на нови партии или партийни коалиции, за по-успешно заблуждаване и подчиняване на народа.

Само сплотяването около КПГ служи на народните интереси, доколкото само народната власт може да осигури пронародна политика. Но това не е достатъчно. Днес, трудещите се не трябва да смятат себе си само като избиратели. Необходимо е и да действуват, всекидневно да участвуват в работата на профсъюзите, комитетите за борба по работните места, в народните комитети, борещи се за решаването на народните проблеми, за да дадат отпор с всички средства на практика за настъплението на народа обединен до край в борбата за власт.
Гласувай:
2
0


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

Архив